Den hellige Quirinus av Siscia (d. 308/09)

Minnedag: 4. juni

Statue av Quirinus av Siscia i kirken i Halsteren i NederlandSkytshelgen for Sisak i Kroatia; mot gikt og fotlidelser; mot onde ånder og besettelse

Den hellige Quirinus (Cyrinus; kr: Kvirin) ble født en gang på 200-tallet i Kroatia (?). Rundt år 300 var han biskop av Siscia, nå Sisak i Kroatia (slov: Sisek; ty: Sissek; ung: Sziszek). I kristenforfølgelsene under keiserne Diokletian (284-305) og Galerius (305-11) flyktet han fra byen, men ble tatt til fange og brakt tilbake. Der ble han ført for magistraten Maximus og forsøkt tvunget til å ofre røkelse til gudebildene, men han nektet standhaftig til tross for at han ble grusomt mishandlet og torturert av forfølgerne. Han ble kastet i fengsel, hvor han omvendte vokteren Marcellus.

Siden magistraten ikke hadde fullmakt til å utstede dødsdommer, ble Quirinus etter tre dager sendt til guvernør Amantius av provinsen Pannonia Prima, som holdt til i Sabaria (ty: Steinamanger; i dag Szombathely i Ungarn). Da han fortsatt nektet å ofre til gudene, ble han til slutt den 4. juni 308 eller 309 kastet i elven Sibaris (ty: Raab; ung: Rába) med en møllestein om halsen. Han sank ikke straks, og man hørte at han med høy røst kom med bønner og formaninger mens han drev nedover elven, som er en sideelv til Donau.

De kristne berget hans legeme og gravla det i kirken nær porten Scarabateus i Sabaria. Scarbantia er i dag byen Sopron (ty: Ödenburg) ved den østerrikske grensen. Han nevnes under 309 i den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesareas (ca 260-340) Cronaca.

 Tekst: Albrecht Dürer (1471-1528): De østerrikske helgener (1515-17), tresnitt i British Museum i London. Fra venstre: Quirinus, Maximilian, Florian, Severin, Koloman, Leopold III., Poppo av Trier og Otto av FreisingDa barbarene angrep denne delen av Romerriket (provinsen Pannonia) på slutten av 300-tallet eller begynnelsen av 400-tallet, flyktet innbyggerne til Italia og tok den hellige Quirinus’ relikvier med seg. De ble stedt til hvile i et mausoleum som var kjent som Platonia bak apsis til kirken San Sebastiano på Via Appia i Roma. Der ble han høyt aktet, noe som fremgår av reiseguidene (Itineraria) fra 600-tallet. Men i 1140 ble relikviene overført til kirken Santa Maria in Trastevere. Andre av hans relikvier befinner seg i Aquileia og i domkirken i Milano.

Quirinus’ minnedag er 4. juni. Hans navn står i Martyrologium Romanum, og de autentiske aktene om hans martyrium er bevart. Man kjenner også en lovprisningshymne til ham av Pudentius, og de hellige Hieronymus og Venantius Fortunatus forteller også om ham. Han fremstilles oftest som biskop med en møllestein rundt halsen. På noen avbildninger flyter han på en møllestein mens han preker til en menneskemengde. (4. Juni al. 30. Apr.).

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VI), Benedictines, Delaney, Bunson, Schauber/Schindler, Melchers, Dammer/Adam KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. februar 2000

av Webmaster publisert 21.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52