Den hellige Quirinus av Tivoli

Minnedag: 4. juni

Den hellige Quirinus minnes som martyr i traktene rundt Tivoli (Tibur) utenfor Roma. Intet annet er kjent om ham, ikke en gang når han led martyrdøden. Hans navn står i Martyrologium Romanum med minnedag den 4. juni, samme dag som den hellige Quirinus av Siscia. Den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker, satte hans navn inn i Martyrologium Romanum under 4. juni da han reviderte martyrologiet på slutten av 1500-tallet.

Han kan være identisk med en av martyrene som nevnes i den hellige Hieronymus’ martyrologium blant martyrgrupper den 12. mars, 3. og 4. juni. Under 4. juni nevnes en Quirinus sammen med stedsnavnet «Nividuno civitate». Quirinus av Tivoli kan være samme helgen som Quirinus av Siscia, hvis relikvier ble brakt fra Pannonia til Roma, og kanskje også Tivoli, noe som ville forklare eksistensen av en kult for Quirinus i Tivoli.

Det autoritative Bibliotheca Sanctorum refererer til denne hellige, men bare i form av noen notater: Hans legeme ble oppbevart i basilikaen San Lorenzo i Tivoli, men om ham vites praktisk talt ingenting sikkert, og at hans navn ble inkludert i det romerske martyrologiet av Baronius.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. februar 2000

av Webmaster publisert 21.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52