Den hellige Quartus av Kappadokia og 78 ledsagere

Minnedag: 12. april

Den hellige Quartus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt, trolig i Kappadokia, sammen med en hel skare på 78 hellige martyrer. Deres minnedag er 12. april. Ingen flere detaljer er bevart, bortsett fra navnene på de 78 ledsagerne:

De hellige Saturnin, Secundinus, Decimus, Darius, en annen Quartus, Januarius, Secundus, Quintus, Dexter, Viktor, Donatus, Varicus, Buttas, Venustus, Titianus, en annen Viktor, Sirilla, Lucius, Orbana, en annen Orbana, Markus, Justus, Cittinus, Paternus, Patinus, Puttus, Maricus, Optatus, en tredje Viktor, Migonus, Demetrius, Flavian, Mares, Vitalis, Minalia (Minolia), Clementia, Victuria, Felicia, Maxima, Musta, en annen Markus, Honoratus, Laurentius, Arburus, Crispin, Tertius, Quintulus, Restitutus, Revocatus, en annen Saturnin, Buttarus, Baricus, Paulus, en annen Optatus, Spinus, en annen Donatus, Manilus, Peter, Proculus, en tredje Donatus, Gemella, Evantus, Lasarus, en annen Venustus, Flavinus, Rusinus, Valerius, en annen Paulus, en annen Crispinus, Felix, Nabor, Victorinus, Donatula, en annen Tertius, en fjerde Viktor, Acutina, Tertia, Mamerus, Severian og Salustus.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 12.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06