Den hellige Quirinus av Nyon og førti ledsagere

Minnedag: 4. juni

I Laurenz Burgeners Helvetia Sancta (Oder Leben Und Wirken Der Heiligen, Seligen Und Frommen Personen Des Schweizerlandes) står det: «Sørvest for Genfersjøen ligger Neus (fr: Nyon). Den er blitt berømt fordi det der var flere kristne som ofret sitt liv under de hedenske keiserne i bekjennelse av den kristne tro. Blant andre nevnes den 4. juni de hellige: Quirinus, Zoticus, Attalus, Eutychius, Amatus, Julia og Saturninus (Saturninas). Hvor disse helliga martyrer stammer fra, vet vi ikke, formodentlig var de fleste romerske soldater og ble halshogd da de i Nyon nektet å ofre til de romerske gudene. Memorial de Fribourg nevner gjentatte ganger disse hellige martyrene og hevder at deres martyrium skjedde i Waadtlande, i bispedømmet Lausanne».

Andre kilder nevner førte martyrer, hvorav femten navngitte: De hellige Quirinus, Zoticus, Attalus, Euticus, Camasus, Julia, Saturnina, Dinocus, Galdunus, Uinnita, Fortunius og enda 25 andre, samt Cirinus, Ebustus, Rusticus og Silvius. De led ikke martyrdøden i Ninive, som noen hevder, men i Nyon (Noviodunum) i kantonen Vaud (Waadt) i Sveits, hvor de også blir æret. Deres minnedag er 4. juni.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 18.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04