Den hellige Quirinus av Roma og to ledsagere (200-t)

Minnedag: 25. oktober

De hellige Claudius og Antoninus

Den hellige Quirinus (Cyrinus) var en romersk martyr på slutten av 200-tallet under keiser Diokletian (284-305). Han nevnes i aktene til den hellige pave Marcellinus («martyr») (296-304). Hans minnedag er 25. oktober.

En historie som ofte blir gjentatt, er at denne paven under forfølgelsene hadde gitt etter av svakhet og utlevert de hellige bøker og til og med ofret til Jupiter. Da det etterpå ikke nyttet å benekte det som hadde skjedd, ble han stilt for en stor synode i Sinuessa og anklaget for denne synden. Det endte med at han ble henrettet av keiser Diokletian sammen med de hellige Quirinus, Claudius og Antoninus.

I ettertid har det reist seg kritiske betenkeligheter til denne historien. På den tiden ville en synode med 180-300 vært fullstendig umulig, og sannsynligvis er historien diktet opp og satt i omløp av de kjetterske donatistene, men har funnet innpass selv i de liturgiske bøker.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 18.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06