Den hellige Quoamalius av Galicia og tre ledsagere

Minnedag: 15. april

Den hellige Quoamalius led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Galicia i Nord-Spania (ikke Galatia i Lilleasia, som noen hevder). Sammen med ham ble tre andre også drept, de hellige Archelaus, Potamius og Donatilla (Donatella). De æres i Tuy. Deres minnedag er 15. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. april 2014

av Per Einar Odden publisert 21.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06