Den hellige Quenburga av Wimborne ( - ~735)

Minnedag: 31. august

Den hellige Quenburga (Coenburga) var datter av Cenred, en delkonge i Wessex, og søster av Ine, konge av Wessex (688-726) og den hellige Cuthburga. Like etter 705 grunnla hun sammen med søsteren et dobbeltkloster i Wimborne. Som andre i sitt slag på denne tiden var det primært et kvinnekloster, og klausuren ble nøye overholdt. Til og med prester og biskoper hadde forbud mot å komme inn i nonnenes kvarter. Fra dette klosteret kom de hellige Lioba og Thekla, som hjalp den hellige Bonifatius i hans misjon i Tyskland.

Disse detaljene er hentet fra en Rudolfs biografi om Lioba. Den nevner også dobbeltklosteret med femti nonner, men på den tiden et brev i Bonifatius-samlingen ble skrevet (729-44) til abbed Coengilsus av Glastonbury, var det åpenbart tre klostre i Wimborne, det vil si et for menn og to for kvinner, ledet av Cuthburga og Quenburga. Derfor går vi ut fra at også Quenburga var abbedisse.

Quenburga døde ca 735. Hennes minnedag sammen med Quenburga er 31. august, som er Cuthburgas dødsdag (noen kilder sier 3. september, da også sammen med den hellige Hildelid).

av Webmaster publisert 13.05.1998, sist endret 28.12.2015 - 12:04