Den salige Radegunde av Villamayor (d. ~1252)

Minnedag: 29. januar

Den salige Radegunde (Radegund, Radegunda, Redigund; lat: Radegundis, Redigundis, Wedigundis) skal ha levd på 1100-tallet i Spania, men i virkeligheten må hun ha levd et århundre senere. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster St. Paulus (San Pablo) like ved Sordillos i provinsen Burgos i regionen Castilla y León.

Dette klosteret var underlagt klosteret St. Mikael (San Miguel) i Villamayor de Treviño, en kilometer fra Sordillos. Det var grunnlagt først, en gang etter 1152, av den salige Dominikus av La Vid (ca 1095-1186), som var abbed for det andre premonstratenserklosteret i Spania, Santa María de La Vid i Burgos, som ble grunnlagt i 1152. Klosteret San Miguel var opprinelig et dobbeltkloster, det vil si at det hadde både kanniker og kanonisser, som imidlertid levde strengt adskilt og var sammen bare i klosterkirken.

Men ganske snart ble det bestemt å separere kannikene og kanonissene, så i 1166 ble klosteret San Pablo grunnlagt av abbed Dominikus for kanonissene fra San Miguel. Det nye klosteret ble underlagt San Miguel.

Tradisjonen forteller at mens Radegunde levde i klosteret San Pablo, befant det seg i en alvorlig nødssituasjon, og da dro hun med tillatelse fra sine overordnede til Roma. Hun vendte tilbake med en stor relikvieskatt. Men da hun ble den siste kanonissen i San Pablo, flyttet hun til klosteret San Miguel, hvor hun ble inkluser (lat inclusio = innesperring), det vil si frivillig innemurt nonne, ved klostermuren, fullstendig hengitt til bønn og bot. Gjennom et lite vindu inn til klosterkirken kunne hun delta i messen og motta kommunion.

Det hersker en viss forvirring om hennes dødsår. Mange kilder sier at hun døde i 1152, 32 år gammel, andre sier 1156. Men siden klosteret San Pablo ikke ble bygd før i 1166, virker en dødsdato rundt 1252 mye mer sannsynlig. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 29. januar. Hennes bilde finnes på helgentreet i Zwierzyniec. Hennes relikvier oppbevares i klosteret San Miguel. Klosteret San Pablo lå øde til år 1300 på grunn av mangel på kall. I dag står det en monolitt der med teksten: SANTA RADEGUNDIS VIVIO AQUI + 1152 CONVENTO PREMOSTRATENSE SAN PABLO.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52