Den salige Raimund av Castelle og hans ledsagere (d. 1568)

Minnedag: 20. februar

Den salige Raimund (fr: Raymond) ble født på begynnelsen av 1500-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-la-Castelle i Duhort-Bachen i departementet Landes i regionen Aquitaine i det sørvestre Frankrike.

I 1568 ble klosteret Castelle i Gascogne revet av kalvinistene. I den forbindelse led tre premonstratensere martyrdøden: Raimund, som først ble gravd ned i jorden opp til halsen og deretter drept med geværskudd, en annen som ble brent sammen med bøkene i biblioteket og arkivet, og en tredje, forvalter av gården i Cahors, som ble drept på det grusomste av de samme mennene som han daglig med stor sjenerøsitet mottok ved sitt bord.

Raimund og hans ledsagere æres som salige av premonstratenserne med minnedag 20. februar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52