Den hellige Rufinus av Ancyra og seksten ledsagere

Minnedag: 4. september

Den hellige Rufinus led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Ancyra i Galatia i Lilleasia (i dag hovedstaden Ankara i Tyrkia). Sammen med ham ble seksten ledsagere også drept, nemlig de hellige:

Silvanus, Marcellus (Macellus), Gaianus, Helpidius, Antonius, Eusticus, Maximus, Eusebius, en annen Gaianus, Vitalica (Vitalicus), Gaison, Magnus, Castus, Saturnin, Donatus, Eleusus og andre navnløse.

Deres minnedag er 4. september. Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum nevner denne dagen i Ancyra bare de tre martyrene Rufinus, Silvanus og Vitalicus, som beskrives som tre barn som tilhørte en gruppe på sytten martyrer som ble drept i Ancyra. De skriver også at til denne gruppen var også de hellige Magnus, Castus og Maximus. Deres navn ser ut til å ha blitt skilt ut fra de andre, men alle minnes samme dag, den 4. september:

Ancýræ, in Galátia, natális sanctórum trium puerórum Mártyrum, id est Rufíni, Silváni et Vitálici.

I Ancyra i Galatia, fødselsdagen [i himmelen] til tre hellige barnemartyrer, de er Rufinus, Silvanus og Vitalicus.

Eódem die sanctórum Mártyrum Magni, Casti et Máximi.

Samme dag, de hellige martyrene Magnus, Castus og Maximus.

Ingen av disse martyrene nevnes i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004). Rufinus nevnes også i selskap med tolv andre i Martyrologium Hieronymianum under 31. august, og igjen den 4. september. Under 31. august nevnes:

Gaianus, Lucianus, Rufinus, Vincentius, Silvanus, Vitalica, Antiquora, Emelinus, Florentinus, Justa, Julia, Anteneus, Maximus og en andre Vitalica.

Kilder: Benedictines, Benedictines (2), Benedictines (3), Bunson, MR1956, CE, CSO, CatholicSaints.Info, en.wikipedia.org, zeno.org – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. januar 2002 – Oppdatert: 13. juni 2020

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 13.06.2020 - 13:23