Den salige Rainer Mariani av Arezzo ( -1304)

Minnedag: 12. november

Skytshelgen for vordende mødre

Den salige Rainer Mariani (it: Raniero, lat: Rainerius, Raynerius) ble født på 1200-tallet i Arezzo i regionen Toscana i Midt-Italia. Som ung mann ga han opp sin karriere for å bli legbror i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM), men ellers er lite kjent om ham. Mirakler ble tilskrevet ham allerede mens han levde. Han kalles også Rainer av Arezzo (lat: Rainer Aretinus) og Rainer av San Sepolcro.

Han døde den 1. november 1304 i Borgo San Sepolcro i Umbria. Det ble meldt om mirakler ved hans grav, og de lokale kommunale myndighetene, som muligens så at dette kunne være godt for byen av andre enn rent åndelige grunner, viet de høyalteret i kirken til hans ære og fikk laget en rapport om hans mirakler, som angivelig skal ha inkludert oppvekkelser fra de døde. Denne beretningen eksisterer fortsatt.

Rainer ble saligkåret den 18. desember 1802 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er 12. november, men 3. november og dødsdagen 1. november nevnes også. Han avbildes som fransiskaner med rosenkrans som viser seg for en sovende kardinal og peker på en balsamkrukke.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52