Den hellige Romanus av Bagdad ( -780)

Minnedag: 1. mai

Den hellige Romanus ble født på begynnelsen av 700-tallet i Galatia. Han ble munk i Bitynia på grensen mellom Syria og det bysantinske imperiet. En dag han hadde gått ut for å ordne noen saker for klostret, ble han tatt til fange av sarasenerne (middelalderens navn på araberne) og sendt til Bagdad. Der ble han anklaget for spionasje, men ble satt fri etter at en kristen hadde kjøpt ham fri. Men han måtte bli i Bagdad.

Det forhindret ikke at han noen få år senere ble dømt til å halshogges fordi han hadde fått noen frafalne kristne til å vende tilbake til Kristus. Han ble henrettet i 780 og æres som martyr. Hans minnedag er 1. mai.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 01.10.2018 - 16:08