Den hellige Regina av Denain (700-t)

Minnedag: 1. juli

Den hellige Regina (fr: Reine) levde på 700-tallet i Frankrike. Hun var gift med den salige grev Adelbert (Adalbert) av Ostrevant, en høy tjenestemann ved palasset til kong Pipin den Lille (741-68; konge fra 751). Regina og Adelbert var et eksempel på en husholdning preget av gjensidig kjærlighet, og de delte sin rikdom med de fattige. De hadde ti barn.

Adelbert døde i 790. Etter at Regina var blitt enke, grunnla hun klosteret Denain på land de eide i Hainault i dagens Belgia. Flere av deres døtre ble nonner i dette klosteret. Blant dem var den hellige Rainfredis (Renfroie, Rainfrède) og den hellige Ava.

Reginas minnedag er 1. juli, som er en lokal fest.

av Webmaster publisert 09.11.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52