Den hellige Rhawin ap Brychan (400-t)

Den hellige Rhawin levde på 400-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Llewelyn Offeiriad kaller ham for Rhwfan og hevder at han slo seg ned på Isle of Man, hvor det var en kirke viet til ham.

De siluriske manuskriptene hevder derimot at han sammen med en av sine brødre, den hellige Rhun, ble drept på en bro kalt Penrhun i Merthyr Tydfyl, mens de forsvarte den mot de hedenske sakserne. Dersom begge versjonene skulle være sanne, ville det bety at han hadde vendt tilbake fra Isle of Man, og også at personer som har blitt hedret som helgener i Wales, noen ganger tok opp våpen i forsvar av sitt land.

Hagiografen Sabine Baring-Gould (1834-1924) mener imidlertid at Rhawin er identisk med sin bror Rhain. Han sier at Rhains navn er en god illustrasjon på hvordan Brychans barn har blitt mangfoldiggjort i de senere listene gjennom kopistenes feillesning. Det er Rhain som menes når sønner av Brychan i listene kalles Rhaint, Rhawin og Rhun.

Når katalogen i The Archaiology of Wales sier at Rhain hadde en kirke på Isle of Man, synes det som om han blandes sammen med en av sine brødre ved navn Rhawin (Rhwfan). Sistnevnte opplysning er åpenbart utledet fra notisen i det domitianske Cognatio: «Run ipse sanctus ycallet (sic) in Manan», som klart står for notisen i Jesus College MS 20: «Runan yssyd yny [lie] a elwir Manaw», som i sin tur gjengir den vespasianske Cognatio (det eldste Brychan-dokumentet): «Kynon qui sanctus est in occidentali parte predicte Mannie».

Som Rhaint blir det sagt at han ble «drept i England av de hedenske sakserne», og som Rhawin ble han «drept ved Pont Run i Merthyr Tydfil». Som Rhun ble han «drept av de hedenske sakserne ved Pont Run, hvor han forsvarte broen mot dem». Det må nevnes at Pontyrhun ligger ved Taff i Troedyrhiw nedenfor Merthyr Tydfil.

Vi kjenner ingen minnedag for Rhawin.

Kilder: Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59