Den hellige Rhun ap Brychan (400-t)

Den hellige Rhun levde på 400-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Cognatio de Brychan forteller at han var en helgen (munk) nær Mara eller Llangorse Pool i Brecknockshire.

De siluriske manuskriptene hevder at han sammen med en av sine brødre, den hellige Rhawin, ble drept på en bro kalt Penrhun i Merthyr Tydfyl, mens de forsvarte den mot de hedenske sakserne.

Hagiografen Sabine Baring-Gould (1834-1924) mener imidlertid at Rhun er identisk med sin bror Rhain. Han sier at Rhains navn er en god illustrasjon på hvordan Brychans barn har blitt mangfoldiggjort i de senere listene gjennom kopistenes feillesning. Det er Rhain som menes når sønner av Brychan i listene kalles Rhaint, Rhawin og Rhun.

Som Rhaint blir det sagt at han ble «drept i England av de hedenske sakserne», og som Rhawin ble han «drept ved Pont Run i Merthyr Tydfil». Som Rhun ble han «drept av de hedenske sakserne ved Pont Run, hvor han forsvarte broen mot dem». Det må nevnes at Pontyrhun ligger ved Taff i Troedyrhiw nedenfor Merthyr Tydfil. For å øke forvirringen ytterligere, står hans hellige nevø Kynon, sønn av den hellige Arthen ap Brychan, i noen lister som Rhun.

Rhun synes å ha hatt to sønner, Nefydd og Andras, som begge var helgener. Vi kjenner ingen minnedag for Rhun.

Kilder: Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59