Den hellige Rhydog ap Brychan (400-t)

Den hellige Rhydog (Rydoch, Rheidiog) levde i Wales på 400-tallet. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Han står som Rheidiog i Cognatio de Brychan og hos Llewelyn Offeiriad.

I den vespasianske versjonen av Cognatio står det om ham: Rydoch (i. Iudoc) in francia; inde dicitur ton Ridoch (i. eurus) Windouith. «De vent» står skrevet over det siste ordet. I den domitianske versjonen av Cognatio står det: Ridoc Gwindouut in Francia inde dicitur Collis Ridoc Gwindouut. I Jesus College MS 20 står det: «Reidoc i Frankrike, på det stedet som kalles Twmbreidoc etter hans navn». Llanstephan MS 187 fra rundt 1634 erklærer at Rhidorch og Rhodawrch (som opplagt er en og samme person), «sønner av Brychan, ikledde seg monastisk habitt på det stedet som kalles Tomriwch i Frankrike». Praktisk talt samme notis står i Peniarth MS 178 fra 1500-tallet, hvor de kalles Ridaorch og Rodoch, med det tillegget at de regnes som «ærede helgener» i Frankrike. Peniarth MS 75 fra 1500-tallet nevner ham ganske enkelt som Rydderch, «i Frankrike».

I de sene Brychan-listene i Iolo-manuskriptene og i The Myvyrian Archaiology of Wales kalles han Cadog, og det legges til at «han ble gjort til biskop av sin bror Dyfrig», og at «han dro til Frankrike, hvor han ligger gravlagt». Som Cadog døde han ifølge den engelske historikeren Dom Serenus de Cressy OSB (ca 1605-74) i 490 og minnes i kalenderen den 24. januar.

Kilder: Baring-Gould (7) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 27.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 13:59