Den salige Richard Redman (d. 1505)

Minnedag: 24. august

Den salige Richard Redman (Redeman, Redmond) ble født en gang på 1400-tallet i Levens i Cumberland i Nord-England. Han var oldebarn av den Richard Redeman (d. 1426) som var speaker i Underhuset i parlamentet av 1415. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Shap (Shape) på vestbredden av elven Lowther i Cumbria i Nord-England. Klosteret var grunnlagt i 1190 nær Kendal, men flyttet tre mil nordover til landsbyen Shap i 1199. Landsbyen het opprinnelig «Hepp», men navnet ble gradvis endret til Shap over de neste hundre år.

Richard studerte fra 1449 til 1450 i Oxford. I 1458 valgte hans medbrødre ham til abbed. Han var en god superior og besøkte i tillegg hvert tredje år alle abbediene på de britiske øyer, ettersom han i 1459 ble utnevnt til kommissær ad vitam for generalabbeden av Prémontré. På disse minst 112 visitasjonene spurte han ut 1806 premonstratensere, som man kan lese i protokollene. To tredjedeler av klostrene var i en god tilstand, men i de andre ville Richard gjenskape ordensdisiplinen, noe han lyktes i.

Om et av klostrene skrev han følgende: «Enheten, kjærligheten og freden hersker i kommuniteten, og takket være abbedens kloke forutseenhet og den oppriktige og barnlige lydigheten hos ordensfolkene befinner alle klosterets timelige og åndelige interesser seg i en gunstig tilstand».

I 1471 ble Richard utnevnt til biskop av St Asaph, og han ble bispeviet en gang etter 13. oktober 1471. Han ble overført til Exeter den 6. november 1495 og til Ely den 26. mai 1501. Hele tiden ledet han sitt kloster Shap og beholdt sitt mandat som kommissær for ordenen.

Richard Redman døde den 24. august 1505 og ble bisatt i koret i katedralen i Ely. Der kan man fortsatt beundre hans praktfulle grav. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 24. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52