Den hellige Rigomer av Meaux (d.~530)

Minnedag: 4. januar

Den hellige Rigomer (Richomer, Ricomer, Ricimer; fr: Rigomé; lat: Rigomerus, Rogomerus) ble født en gang på 400-tallet i dagens Frankrike. På begynnelsen av 500-tallet var han ifølge overleveringen den tiende biskop av Meaux i det frankiske kongeriket Neustria, nå i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France i Frankrike. Samtidige historikere berømmet hans forsvar av Kirken mot hennes fiender og nevner spesielt hans biskoppelige styrke.

Rigomer døde rundt 530 (?) i Meaux. Hans relikvier var bevart i katedralen der helt til religionskrigene på 1500-tallet, da de ble spredt for alle vinder av de kalvinistiske hugenottene. Hans minnedag oppgis vanligvis til 28. mai, men i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) minnes han den 4. januar:

Meldis in Néustria, sancti Rigoméri, epíscopi.

Meaux i Neustria [nå i Frankrike], den hellige Rigomer, biskop.

I en forstad ble det bygd en liten kirke som var vigslet til ham. Den ble i 1005 overgitt til kannikene i katedralen og i 1135 utbygd til et kloster, som for lengst er opphevet. I dag er en gate i byen oppkalt etter ham.

Rigomer (Richomer, Ricomer, Ricimer) er et mannsnavn dannet av de germanske røttene ric (=sterk) og mer (=stor) og ble båret av flere frankiske eller schwabiske fyrster.

Kilder: MR2004, CE, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, nominis.cef.fr, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. november 2016

av Per Einar Odden publisert 24.11.2016, sist endret 24.11.2016 - 09:03