Den salige Richard av Sainte-Marie-au-Bois (d. 1157)

Minnedag: 30. august

Den salige Richard ble født på slutten av 1000-tallet i Lorraine i Frankrike. Han ble oppdratt av Rudolf av Laon. Etter at han hadde hørt den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134) preke, sluttet han seg om en av de første til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres moderkloster Prémontré ved Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

I 1126 sendte abbeden i Prémontré, den salige Hugo av Fosses (ca 1093-1164), Richard som abbed til det nylig grunnlagte klosteret Sainte-Marie-au-Bois i Vilcey-sur-Trey i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine. Han utmerket seg gjennom sin store streben etter fullkommenhet, gjennom streng askese, langvarig faste og religiøs iver. Som abbed ledet han sine medbrødre full av kjærlighet og mildhet.

Richard viste seg som en sann lydig sønn da han helbredet en besatt på råd av Hugo av Fosses under en eksorsisme. Den unge klerikeren sa da til sin prior Hugo: «Hvis du befaler meg det i den hellige lydighet, vil det ikke lykkes meg av egen kraft, men gjennom lydighetens kraftige bånd». Denne unge medbroren fra biografien om Norbert (Vita A) var ifølge overleveringen frater Richard.

Richard var abbed i 29 år frem til 1155. Han døde i 1157 in Sainte-Marie-au-Bois. Lienhardt skriver om ham: Deo charus, angelis familiaris, daemonibus terribilis, hominibus acceptabilis, virtutibus plenus. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 30. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52