Den salige Richard av Wedinghausen (d. ~1190)

Minnedag: 30. desember

Den salige Richard ble født på begynnelsen av 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Wedinghausen ved Arnsberg.

Richard skrev en messeforklaring som avvek fra den allegoriske tolkningen som den gang var vanlig. Richard døde rundt 1190 i Wedinghausen. Han kalles også Richard av Arnsberg eller Anglicus. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 30. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52