Den hellige Romanus Melodikeren ( -~550)

Minnedag: 1. oktober

Den hellige Romanus ble født på slutten av 400-tallet i Emesa (nå Homs) i Syria. Han var av jødisk opprinnelse og en konvertitt fra jødedommen til kristendommen. Han studerte i Berytus (nå Beirut) og ble diakon i kirken der. Han flyttet til Konstantinopel, muligens i 515, i alle fall i regjeringstiden til Anastasius I (491-518), og der ble han prest (eller diakon?) i kirken viet til Guds helligste Mor i Blancherne.

Mer vet vi ikke om hans liv, men han fikk snart ry for sine strålende og velskrevne komposisjoner, kontakia, som er liturgiske hymner som brukes i den østlige liturgien. Dette er en slags metriske prekener eller kommentarer på bestemte fester, som jul eller Fremstillingen, eller om kapitler i Bibelen. Han var ikke opphavsmannen til denne type hymner, som det noen ganger er blitt hevdet, men han perfeksjonerte deres stil, delvis inspirert av sitt hjemland Syrias poetiske tradisjoner.

Han var den største og den mest originale av de greske hymnedikterne, og han har fått tilnavnet «Melodikeren», ho melodos eller ho theorrhetor. Hans hymner betraktes som noe av det vakreste som noen gang er skrevet og er i bruk den dag i dag, riktignok i en svært forkortet form. Rundt tusen komposisjoner tilskrives ham, men det er bare rundt åtti hymner som er bevart, og noen av dem er muligens ikke en gang av ham. Noen av disse kontakia betraktes som genuine mesterverk innen religiøs litteratur, inkludert «Om Jesu Fødsel», «Om Jesu fremstilling i templet» og «Om Kristi oppstandelse» (VI).

Det finnes en legende som forteller at han var utstyrt med en svært uharmonisk stemme slik at han ikke kunne synge til Guds pris slik han ønsket. Da viste Jomfru Maria seg for ham en julaften ved sin helligdom, hvor han elsket å be. Hun ga ham en papirrull å ete, og som et resultat, da han var diakon i juleliturgien, ble han inspirert til å improvisere en hymne som begynte: «På denne dag føder Jomfruen ham som er overjordisk, og jorden tilbyr ly til det uoppnåelige. Engler slutter seg til hyrder for å ære ham og De vise menn følger stjernen. For et nytt barn er oss født, som var Gud før alle tider». Denne kontakion er en av Romanus' mest populære komposisjoner, og den brukes fortsatt i den bysantinske ritus som en oppsummering av julens fest, og som en strengt ortodoks erklæring av doktrinen om Inkarnasjonen.

En annen av hans komposisjoner er den berømte Akathistos-hymnen, som beskrives som «teologisk, poetisk og musikalsk en av de dypeste og vakreste komposisjonene som er gitt oss av bysantinske hymnediktere». Det meste av denne hymnen består av lovprisning rettet til Jomfru Maria, hver av dem begynner med engelens hilsen til Maria: Hill deg. Den tar for seg de viktigste begivenhetene fra Bebudelsen til Fremstillingen i templet. I henhold til tradisjonen ble hymnen sunget ved en rekke anledninger da Konstantinopel ble reddet fra sine fiender med Marias hjelp. For å markere disse begivenhetene ble det lagt til en ny kontakion, som begynner med ordene: «Til deg, vår leder i slag og forsvarer». Hymnen ble assosiert med festen for Bebudelsen (25. mars), og i den greske kirken synges deler av den på de fire første fredagene i fasten.

Vi vet ikke nøyaktig når Romanus døde, men det er nok referanser til samtidige hendelser i hans hymner til å vise at han fortsatt var i live i 548, da keiserinne Theodora døde, men ikke i 565, da keiser Justinian døde. Den greske kirken har et komplett officium til hans ære. Hans minnedag er 1. oktober, men datoen varierer i ulike tradisjoner.

I kunsten portretteres Romanus på tre måter: som diakon, enten alene eller sammen med andre diakoner; sovende, mens Jomfru Maria gir ham en skriftrull å ete; eller på et russisk ikon fra 1500-tallet kalt «Guds Mors beskyttelse», med et bilde av helligdommen i Blacherne, hvor åpenbaringen skal ha skjedd.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52