Den hellige Romanus av Nepi (1.årh)

Minnedag: 24. august

Den hellige Romanus var en tidlig kristen martyr og disippel av den hellige Ptolemeus av Nepi, som han deler minnedag med. Han skal ha lidd martyrdøden i det første århundret i Nepi i Toscana i Italia, hvor han virket som biskop etter Ptolemeus. Hans minnedag er 24. august.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52