Den salige Robert Lamberti (1617-1666)

Minnedag: 14. august

Den salige Robert Lamberti ble født den 15. oktober 1617 i Breda i provinsen Noord-Brabant i det sørlige Nederland. Hans far var en høy funksjonær hos prins Vilhelm av Oranien. Robert følte seg imidlertid kalt til ordenslivet og sluttet seg i 1635 til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Averbode nær Diest i Brabant i Flandern i erkebispedømmet Mechelen (fr: Malines) i dagens Belgia.

Der ble han presteviet i 1642. Hans abbed utnevnte ham til den første rektor for det elskede Maria-valfartsstedet Kortenbos, og Robert ledet byggearbeidene for denne vakre basilikaen som ble vigslet i 1648. Allerede i 1653 ble han kalt tilbake til sitt kloster for å bli prior, og fra 1660 provisor.

Robert døde den 14. august 1666, bare 49 år gammel. Nekrologen vet å fortelle om ham: «Han var en ivrig og klok prest som man ventet mye av og som har tjent vårt kloster over alle grenser». På grunn av de mange pilegrimene til Kortenbos vokste hans andakt for Maria, og som prior skrev han boken Diva Virgo de Cortenbosch, hvor han blant annet noterte de miraklene som skjedde. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 14. august.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52