Den salige Robert Picavet (d. 1559)

Minnedag: 4. oktober

Den salige Robert Picavet ble født tidlig på 1500.tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Saint-Augustin i Thérouanne i departementet Pas-de-Calais i regionen Nord-Pas-de-Calais i Nord-Frankrike.

Han ble i 1546 valgt til klosterets abbed, et embete han hadde i tretten år til sin død. Dette var en vanskelig tid, fordi byen Thérouanne var omstridt mellom Frankrike og den belgiske provins (Spania). I denne tiden ble den holdt av Frankrike. Guvernøren forfulgte uopphørlig klosteret, først lot han rive kirkeskipet og tårnet, og deretter truet han med å jevne alle bygningene med jorden. Til slutt måtte brødrene forlate klosteret og flykte til Roesbrugge i provinsen West-Vlaanderen i dagens Belgia.

Etter at keiser Karl V i 1553 hadde erobret byen Thérouanne og ødelagt den fullstendig, kunne abbed Robert og hans medbrødre vende tilbake til sitt kloster. Denne fromme og handlekraftige abbeden gjennomled alle prøvelsene med den største tålmodighet. Han døde i 1559. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 4. oktober.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52