Den hellige Romanus Hostiarius ( -258)

Minnedag: 9. august

Den hellige Romanus Hostiarius (Ostiarius) er en martyr som utelukkende er kjent gjennom legendene, særlig den hellige Laurentius' ikke historisk pålitelige legende. Han skal ha vært en av de soldatene som holdt vakt over Laurentius i fengselet i Roma. En annen versjon sier at han så Laurentius bli torturert, og i et syn så han en hvit skikkelse som tørket blodet av martyrens sår. Han fulgte deretter Laurentius til fengslet. Han lot seg undervise i kristendommen og ble døpt av Laurentius i fengselet.

Så gikk han ut og forkynte Guds ord. Liber Pontificalis skriver at han var dørvokter (hostiarius) i den romerske Kirken. Han ble arrestert og torturert før han led martyrdøden ved halshogging den 9. august 258, dagen før Laurentius. Han ble gravlagt på kirkegården på veien til Tivoli. Reisedagbøker fra 600-tallet oppgir det som stedet for hans grav.

Hans minnedag er dødsdagen 9. august og hans navn står i Martyrologium Romanum. Ved kalenderreformen i 1969 ble hans minnedag strøket i Kirkens universelle kalender og henvist til lokale eller spesielle kalendere.

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52