Den salige Roger av Verdun (d. 1138)

Minnedag: 27. desember

Den salige Roger ble født på slutten av 1000-tallet i Tyskland. Han var adelsmann og tilhørte hoffet til keiser Lothar III (av Supplinburg) (1125-37; keiser fra 1133). Få år tidligere hadde den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134) forlatt hoffet til keiser Henrik V (1106-25; keiser fra 1111) for å leve et ekte apostolisk liv som pauper Christi.

Roger ble så begeistret over Norberts person og prekener at han ga opp sin sikre stilling ved hoffet og fulgte vandrerpredikanten. Han sluttet seg til hans orden premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Da Norbert i 1126 ble utnevnt til erkebiskop av Magdeburg, vendte Roger tilbake til ensomheten i ordenens moderkloster Prémontré ved Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

I 1135 bestemte biskop Alberon av Verdun i departementet Meuse i Lorraine seg for å reformere klosteret Saint-Paul, som var bemannet av benediktinere, og erstatte munkene med regelbundne kanniker fra Prémontré. Abbeden der, den salige Hugo av Fosses (ca 1093-1164), sendte deretter en gruppe ordensmenn til Verdun under ledelse av Roger. Han ble i 1135 den første abbed for klosteret Saint-Paul og hadde embetet til sin død. Under hans ledelse fikk klosteret et betraktelig oppsving slik at det under hans etterfølger talte 300 ordensfolk.

Roger døde i 1138 (ifølge Le Paige i 1141). Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 27. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52