Den hellige Raimund Palmarius (Zansogni) (~1140-1200)

Minnedag: 28. juli

Den hellige Raimund Palmarius (Zansogni) ble født ca 1140 i Piacenza i Italia. Han var en lærd skomaker som dro på pilegrimsreiser til Det hellige Land, Santiago de Compostela og Roma. Deretter viet han seg i sen hjemby til hjelp for fattige, syke, foreldreløse, enker og fanger.

Han forsøkte seg som megler mellom de fiendtlige byene Piacenza og Cremona, men ble fengslet og mishandlet. Han døde den 28. juli 1200 i Piacenza.

Allerede kort etter hans død begynte en omfattende kult og tallrike undere skal ha skjedd. Overleveringen forteller at allerede Innocent III, som var pave da Raimund døde, skal ha helligkåret ham.

av Webmaster publisert 22.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52