Den salige Rainald Concorrezzo av Ravenna (~1240-1321)

Minnedag: 18. august

Den salige Rainald Concorrezzo av Ravenna (~1240-1321)

Den salige Rainald Concorrezzo [Concoreggi] (Raynald; it: Rainaldo; lat: Rainaldus) ble født rundt 1240 i Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han tilhørte en adelsfamilie, men ingenting er kjent om hans ungdom. Han studerte i Bologna og ble kannik i Lodi etter sin ordinasjon. I 1289 ble han visekansler i den romerske kurien, og den milanesiske kardinalen Pietro Peregrosso sendte ham på flere oppdrag til Frankrike.

Hans karriere i den romerske kurien fortsatte da han ble sekretær for kardinal Benedetto Gaëtani og kapellan for pave Bonifatius VIII (1294-1303). Den 13. oktober 1296 utnevnte paven ham til biskop av Vicenza. I mellomtiden hadde de valgt en annen biskop der, men til slutt seiret pavens autoritet. Deretter hadde han forskjellige embeter i Kirkestaten og var i 1299 i England og Frankrike på diplomatiske oppdrag. Fra 1302 var han Rector in spiritualibus i Romagna.

I 1303 døde erkebiskop Obizzo Sanvitale av Ravenna, og Rainald ble utnevnt til hans etterfølger. Han tok erkebispedømmet i besittelse i oktober 1305. Allerede i 1307 innkalte han et provinskonsil, og han holdt et nytt i 1309 i Bologna og et tredje i Ravenna i 1311. I 1314 innkalte han et fjerde konsil i Argenta, og et femte og siste holdt han i Bologna i 1317.

Han var en venn og forsvarer av tempelriddernes orden, som var grunnlagt i 1119, og i sin embetsperiode arbeidet han intenst for å løse den gjærende konflikten omkring ordenen, som han alltid rettferdiggjorde. Den 12. august 1308 ble han utnevnt til pavelig kommissær i tempelridderprosessen i Nord-Italia. Ridderordenen viet seg til beskyttelse av de kristne i Det hellige Land, men var kommet i miskreditt hos den franske kongen på grunn av sine rikdommer. Til slutt oppløste kongen ordenen i 1312 og tilintetgjorde den, da selv paven trodde på franskmennene og ikke på ordenen.

Fra 1314 var Rainald syk og slo seg ned på slottet i Argento og styrte Ravenna gjennom vikarer. Han døde den 18. august 1321 i Ravenna og ble snart høyt æret. I 1413 ble hans biografi skrevet av Niccolò da Rimini, Vie miracoli. I 1566 ble hans legeme funnet nærmest intakt. Relikvier finnes foruten i Ravenna i Lodi, Concorrezzo og Vicenza. Han ble saligkåret den 15. januar 1852 ved at hans kult stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 18. august.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52