Den hellige Robert Southwell (1561 - 1595)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Robert Southwell ble født i 1561 i Horsham St. Faith i Norfolk i England som sønn av Sir Robert Southwell. Faren var en recusant, det vil si en som nektet å gå til anglikanske gudstjenester, men gikk senere over til Church of England. Robert ble utdannet av jesuittene, først i Douai i Flandern, deretter i Paris. Han ønsket å slutte seg til Jesu Selskap som 17-åring, men ble avvist fordi han var for ung. Da gikk han til Roma og ble opptatt der i 1578. Han ble studieprefekt ved Det engelske Kollegiet i Roma, ble presteviet i 1584 og dro til England i 1586.

Han kom til London under det såkalte Babington-komplottet og unnslapp så vidt å bli arrestert. I det meste av sitt sju års apostolat bodde han i Arundel House i Strand i London, hjemmet til Anne Dacres. Hennes mann, den hellige Philip Howard, satt innesperret i Tower. Som den hellige Edmund Campion hadde han et spesielt skarpt hode og følsom personlighet. Han var en betydelig forfatter av både prosa og lyrikk. Hans mest berømte skrifter inkluderer An Epistle of Comfort, som var brev adressert til Philip Howard, An Humble Supplication to Her Majestie, en avsløring av Babington-komplottet, Mary Magdalen's Funeral Tears (1594), A short Rule of Good Life (publisert posthumt i 1598) og A Fourefold Meditation (1606). Hans best kjente dikt er The Burning Babe og St. Peter's Complaint, en lang fortelling om Kristi liv.

I 1592 ble Southwell arrestert av Topcliffe ved Uxenden i Middlesex, innesperret i Tower og i Newgate og torturert minst ni ganger. Etter tre år med denne behandlingen appellerte han om enten å bli stilt for retten eller satt fri. Han ble deretter stilt for retten i Westminster Hall, dømt for å være prest og ble henrettet ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», i Tyburn den 21. februar 1595, 33 år gammel. Denne hendelsen sjokkerte både hoffet og landet. Et portrett i oljekritt er bevart i Stonyhurst College i Lancashire, det er basert på et nå tapt oljemaleri.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet på dødsdagen 21. februar.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52