Den salige Richard av St. Anna (1585-1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Richard av St. Anna ble født i 1585 i Flandern i de spanske Nederlandene av spanske foreldre. Han arbeidet som skredder i Brussel før han sluttet seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) som legbror. Han ble sendt som misjonær til Mexico og deretter i 1610 til Filippinene. Der ble han presteviet i Cebu. I 1613 fortsatte han til Japan, hvor han arbeidet til han ble arrestert av de japanske myndighetene. Han led martyrdøden i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da 22 martyrer under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola ble brent levende og 30 andre ble halshogd i Nagasaki. [Kildene opplyser ikke om Richard ble brent eller halshogd.]

Richard ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 57 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Richards minnedag er også dødsdagen 10. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52