Den salige Robert Sutton (II) (~1545-1588)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Robert Sutton (II) ble født ca 1545 i Burton on Trent i England. Han fikk sin utdannelse i Oxford og dro til Douai i Flandern. Der ble han presteviet og dro på oppdrag til England i 1577-78. Han arbeidet hovedsakelig i Staffordshire og ble landsforvist i 1585. Da han vendte tilbake, ble han arrestert, dømt for høyforræderi som en seminarprest og henrettet i Stafford i mars eller juli 1588, ca 43 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 27. juli.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52