De hellige Rufus og Carpoforus av Capua ( -295)

Minnedag: 27. august

De hellige Rufus og Carpoforus var to martyrer som ble drept i Capua i Italia i år 295 under keiser Diokletian (284-305). De upålitelige aktene sier at Rufus var diakon, mens ingenting vites om Carpoforus (Carpone i manuskriptet). Deres minnedag er 27. august, og Rufus står i Sarum-kalenderen og i minst 15 engelske klostres kalendere.

En legende forteller at Rufus var far til en jente som ble vekket opp fra de døde av den hellige Apollinaris av Ravenna. I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum sto Rufus oppført to ganger under 27. august. I den ene notisen sto han sammen med Carpoforus, mens i den andre notisen ble han gjort til biskop av Capua og disippel av Apollinaris av Ravenna.

Det er sannsynligvis snakk om en sammenblanding mellom diakonen Rufus (over) og den hellige Rufinus av Capua, som var biskop der på 400-tallet og som har minnedag 26. august.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52