Den hellige Rufus av Roma og hans ledsagere ( -304)

Minnedag: 28. november

Den hellige Rufus var en romersk borger som led martyrdøden med hele sin husholdning i 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Hans minnedag er 28. november.

Han er trolig identisk med den Rufinianus som var gravlagt i Generosa-katakombene ved Via Portuensis sg som introduseres i de legendariske acta til den hellige Krysogonus.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52