De hellige Rufinus og Secundus av Roma

Minnedag: 10. juli

De hellige Rufinus og Secundus var tidlige martyrer i Roma som ikke noe er kjent om, bortsett fra at de ble gravlagt ved Via Cornelia ved den ellevte milesteinen fra byen. På 1100-tallet ble deres relikvier overført til Lateranbasilikaen. Deres kult har siden 1969 vært henvist til lokale kalendere på grunn av mangel på historisk dokumentasjon. Deres minnedag er 10. juli.

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52