Den salige Robert Watkinson (1579-1602)

Minnedag: 20. april

Den salige Robert Watkinson ble født i Heminbrough, Yorkshire, England. Han studerte til prest i Douai og Roma, og ble presteviet i 1602. Samme år døde han for troen skyld på Tyburn ved London. Saligkåret 1929. Minnedag 20. april.

av Webmaster publisert 27.05.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52