De hellige Sabas og Barsanufios av Tver (d. 1467/1459)

Minnedag: 2. mars

De hellige Sabas (Sabbas, Sabba, Saba, Sava, Savas; ru: Savva; Савва) og Barsanufios (Barsanuphius) var kjødelige brødre og levde i Russland på 1400-tallet. Begge var hegumener (abbeder) for klosteret St. Sabas (Savvino) i Tver, som ble grunnlagt i 1397 og stengt i 1784. På stedet ligger nå landsbyen Savvino i Tver Oblast.

Barsanufios tjente som abbed i fem år, fra 1411 til slutten av 1416, men etter ham tjente Sabas som abbed i hele femti år, og det er ham klosteret har sitt navn etter. Barsanufios likte å lese oppbyggelige bøker, og han tok dem med slik at de kunne leses av dem som elsket Kristus og til brødrene i sitt kloster, spesielt hieromunkene (prestemunkene). Han kunne alle de hellige skrifter utenat, og han forsto deres mening så godt at selv metropolitt Fotios vendte seg til ham for å få en forklaring på obskure avsnitt.

Barsanufios døde i 1459 og Sabas i 1467. De ble begge gravlagt i klosteret Savvino. Ennå på begynnelsen av 1800-tallet var gravene bevart og det ble sunget molebener (forbønnsgudstjenester) over dem, men senere gikk minnet om deres gravsteder tapt. Deres minnedag er 2. mars. Denne Barsanufios må ikke blandes sammen med den hellige Barsanufios (1495-1576), biskop av Tver (1567-76), som feires den 11. april.

av Webmaster publisert 23.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:52