Den hellige Sabas goteren av Roma og hans 70 ledsagere (d. 272)

Minnedag: 24. april

Den hellige Sabas goteren av Roma og hans 70 ledsagere (d. 272)

Den hellige Sabas (Sabbas, Sabba, Saba, Sava, Savas, Savva, Savvas) var av gotisk opprinnelse. På grunn av sin store tapperhet fikk han en høy rang i hæren i Roma – grekerne kaller ham Stratelates, «Generalen». Han tjente under keiser Aurelian (270-75). Helt fra sin ungdom hadde Sabas vært kristen, og han fulgte strengt Kristi bud. Han hjalp de nødlidende og besøkte kristne i fengsel. På grunn av sitt rene og dydige liv ga Herren ham undergjørende evner, og han kunne kurere syke og drive ut demoner i Kristi navn.

Men da keiseren hørte at Sabas var en kristen, krevde han at han ble en apostat (en frafallen). Da kastet generalen av seg militærbeltet og erklærte at han ikke ville fornekte sin tro. Han ble da slått, brent med fakler og kastet i en gryte full av tjære, men martyren forble uskadd. Sytti soldater som så på torturen, kom til tro på Kristus, og de ble straks halshogd med sverd. Sabas ble kastet i fengsel. Ved midnatt, mens han var i bønn, viste Kristus seg for martyren og skinte på ham med sin herlighets glans. Frelseren ba ham om ikke å frykte, men å stå fast. Den oppmuntrede martyren gjennomgikk ny tortur neste morgen, og til slutt ble han druknet i en elv.

Det skjedde i Roma i år 272. Hans minnedag er 24. april. Noen forskere identifiserer ham med den berømte martyren Sabas goteren i det som nå er Romania, som har minnedag den 12. april. Denne Sabas er en historisk skikkelse, mens Sabas Stratelates trolig er en rent legendarisk skikkelse, og hans passio er for en stor del satt sammen av deler av Sabas goterens passio.

av Webmaster publisert 06.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52