Den hellige Sabina av Roma ( -126(120?))

Minnedag: 29. august

Skytshelgen for Roma, husmødre og barn som har vanskelig for å lære å gå; mot blødninger og regn

Den hellige Sabina vet vi ingenting sikkert om, men hun var trolig en rik kvinne som på 200- eller 300-tallet bygde den første kirken der hvor den berømte basilikaen Santa Sabina på Aventin-høyden nå står. Noen sier at hun ga sitt hus til de kristne som kirke ("Titulus Sabinae"), og at dette var stedet hvor basilikaen senere ble reist. Den ble viet til henne ca år 430, da også hennes relikvier ble brakt dit. Denne basilikaen var en av stasjonskirkene i fasten.

Legenden, som nok er uten historisk verdi, sier derimot at hun var fra Umbria, datter av Herodes Metallarius og en rik og fornem enke etter Valentinus. Hun levde et verdslig liv, men ble omvendt av en av sine mange slavinner, den syriske jomfruen Serapia, som var et mønstereksempel på kristen nestekjærlighet og lydighet. Men hennes elev Sabina overstrålte snart sin lærerinne i inderlighet og fromhet. Sammen dro de om nettene til katakombene i Roma, hvor de kristne samlet seg i frykt for forfølgelsene, og der ble Sabina døpt av en prest.

Men i begynnelsen av keiser Hadrians forfølgelse ble Sabina og Serapia arrestert av provinsens guvernør Beryllus. Serapia ble slått i hjel med klubber, mens Sabina ble løslatt på grunn av sin høye stilling og etter bønnfallelser fra hennes venner. Men da Serapia var slått i hjel, mistet Sabina all lyst til å leve. Hun ble tatt igjen året etter, dømt til døden etter tortur og halshogd i Roma. Bollandistene har bevist at hun faktisk var en romersk martyr. Hennes martyrdød tidfestes vanligvis til år 126, legenden sier at datoen var 29. august. Men Serapia skal ha blitt martyrdrept i 119, og da burde Sabinas dødsår være 120.

Sabinas minnedag er 29. august, og hennes navn står i Martyrologium Romanum. Hun nevnes i den ambrosianske messens kanon. Siden 1969 er hennes kult begrenset til hennes basilika i Roma.

Den hellige Dominikus hadde en spesiell hengivenhet for denne hellige Sabina. Av pave Honorius mottok han nemlig i 1219 et hus på Aventin-høyden sammen med den gamle basilikaen Santa Sabina, og den er fortsatt hovedkvarter for dominikanerordenen. I klosterhagen kan man se et appelsintre som Dominikus selv skal ha plantet.

I kunsten avbildes Sabina som en ung kvinne som gir almisser til en krøpling. Hun blir også avbildet som prinsesse med bok, palme og engler. Hun er skytshelgen for Roma, husmødre og barn som har vanskeligheter med å lære å gå. Hun anropes mot blødninger og mot regn.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:52