Den hellige Saturnin av Nordvest-Afrika og hans ni ledsagere

Minnedag: 22. mars

Den hellige Saturnin (lat: Saturninus) tilhørte en gruppe på ti martyrer som på ukjent tidspunkt ble drept i det nordvestre Afrika. Deres minnedag er 22. mars.

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52