Den hellige Secundus av Amelia ( -304)

Minnedag: 1. juni

Den hellige Secundus av Amelia skal ha blitt druknet i Tiberen ved Amelia for sin tros skyld, under keiser Diokletian. Det er umulig å bevise at det dreier seg om en historisk skikkelse. Han er vernehelgen for flere steder i det sentrale Italia.

av Webmaster publisert 14.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52