De hellige Sharbel og Babai av Edessa (d. 112)

Minnedag: 29. januar

De hellige Sharbel (Charbel, Sarbel, Šarbel, Sharbil, Sarbelius, Sarbilios, Sarbelos; it: Jerbello; lat: Sarbelus) alias Thuthael (Tuthael, Thuthail, Thathuel, Thamel) og hans søster Babai (Babaia, Bebaia, Babeia, Bebaea, Barbea, Barbeia, Barbe) skal ifølge deres i stor grad legendariske syriske acta ha lidd martyrdøden i forfølgelsene under keiser Trajan (98-117) den 5. september 104/105 eller 112.

Sharbel var øversteprest for den hedenske lokalkulten i Edessa. Under den hedenske «Storfesten» den 8. nisan fem måneder før sin martyrdød utøvde han sitt embete da han ble omvendt til kristendommen av Edessas biskop, den hellige Barsimaeus. Natten etter ble han døpt sammen med sin søster Babai.

Etter forhør og tortur, hvor Sharbel standhaftig nektet å gå tilbake til sitt gamle embete og frembringe de forlangte ofrene, lot dommeren Lysanias [Lysias] ham kaste i fengsel. Etter lang tid i fengsel ble han torturert på nytt og til slutt dømt til døden ved halshogging. En annen versjon sier at han ble hengt opp mellom to trepåler og sagd i to. Ved hans henrettelse utenfor byen fanget Babai opp hans blod med sin kappe, og dermed ga Lysanias ordre om at hun også skulle henrettes umiddelbart.

Sharbels acta oppsto sannsynligvis mellom 360 og 390 og er det eldste belegg for hans kult. Historien har mange likhetspunkter med historien om Aitilaha av Arbela, som også var en martyr og tidligere hedensk prest. En tradisjon for en minnedag som martyr er relativ sen, og han minnes oftest på 5. september, 27. februar eller 13. juli. De greske og latinske overleveringene minnes martyren den 29. januar, men opprinnelsen til denne datoen er ikke kjent. En annen minnedag i den orientalske kirken er 15. oktober. Bortsett fra aktene er den eneste omfangsrike litterære dokumentasjonen den prekenen om Sharbel og Barsimaeus som ble skrevet rundt 500 av Jakob av Sarug. Hans fest feires av maronittene den 5. september. Den hellige Sharbel Makhlouf, som opprinnelig het Youssef Zaroun Makhlouf, gjorde navnet berømt da han tok det som klosternavn.

Et annet spesielt trekk med tradisjonen rundt Sharbel er at han fremfor alt i det bysantinske innflytelsesområdet bærer navnet Thuthael (syr: Tuthael). Denne parallelle tradisjonen bevitnes først i Italia i Marmorkalenderen i Napoli fra begynnelsen av 800-tallet og en freske i kirken Santa Maria Aegyptiaca i Roma. Opprinnelsen til denne parallelle tradisjonen er uklar. Den er kanskje brakt til Italia av syriske innvandrere.

Les The Acts of Sharbil (engelsk).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, santiebeati.it, en.wikipedia.org, ocafs.oca.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. desember 2006

av Webmaster publisert 14.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52