De hellige Saturnin, Neopolus, Germanus og Celestin av Alexandria (d. 304)

Minnedag: 2. mai

Den hellige Saturnin (lat: Saturninus) led martyrdøden i Alexandria i Egypt i 304 under keiser Diokletian (284-305), og ikke i Roma som det ble hevdet i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum. Hans ledsagere Neopolus, Germanus og Celestin vet man ingen ting. Deres minnedag er 2. mai.

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52