Den hellige Saturnin av Cagliari (d. 303)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Saturnin av Cagliari (d. 303)

Den hellige Saturnin (it: Saturnino; lat: Saturninus) led martyrdøden i år 303 i Cagliari på Sardinia under keiser Diokletian (284-305). Ifølge hans upålitelige acta (Passio Sancti Saturni) ble han halshogd etter ordre fra guvernør Barbarus fordi han nektet å delta i en hedensk fest for guden Jupiter. Hans minnedag er 30. oktober.

På 400-tallet ble basilikaen San Saturnino bygd i Cagliari. Den nevnes første gang av diakonen Ferrando, som skrev biografien til den hellige biskop Fulgentius av Ruspe (it: Fulgenzio) (ca 468-533). Fulgentius var i 508 mot sin vilje valgt til biskop av havnebyen Ruspe (Kudiat Rosfa i dagens Tunisia), men han hadde knapt blitt innsatt i sitt embete før han samme år ble forvist til Sardinia av den arianske vandalkongen Trasimund sammen med rundt seksti andre nye ortodokse biskoper. Under de samme omstendighetene kom relikviene av den hellige Augustin til Sardinia, og de skulle bli værende i Cagliari til 722.

I Cagliari forvandlet biskop Fulgentius et hus til et kloster og levde der med en kommunitet. Kongen hentet ham tilbake til Kartago i 515 for offentlige diskusjoner med det arianske presteskapet, og kongen var så imponert over ham at han fikk bli værende i Kartago. Men hans innflytelse ble for sterk, og etter klager fra det arianske presteskapet ble han i 520 eller 518 sendt tilbake til Sardinia. Fulgentius ble fulgt til Sardinia av mange av sine klosterbrødre, og han fikk tillatelse av biskopen av Calaris til å bygge et nytt kloster nær Cagliari, iuxta basilicam sancti martyris Saturnini («nær basilikaen for den hellige martyren Saturnin»). Etter at kong Trasimund døde i 523, lot hans etterfølger Hilderik alle biskopene vende tilbake til sine seter, og han førte landet tilbake til ortodoksien.

I 1089 overtok benediktinere fra klosteret Saint-Victor i Marseille («viktorinere») klosteret, og de restaurerte basilikaen, som ble konsekrert i 1119. I 1324 ble klosteret skadet under aragonesernes beleiring. I 1669 ble materialer fra basilikaen brukt til den barokke ombyggingen av katedralen. I 1714 ble kirken viet til de hellige Kosmas og Damian (Santi Cosma e Damiano). I 1943 ble den skadet under krigshandlinger, men den ble reparert etter krigen og igjen brukt til kirkelige handlinger, særlig brylluper. Mellom 1978 og 1996 ble kirken restaurert, og den 30. oktober 2004, festen for Saturnin, ble et nytt alter konsekrert av erkebiskop Giuseppe Mani av Cagliari.

Historien om martyren Saturnin er imidlertid sen, den går bare tilbake til 1000-tallet, og den kan være oppdiktet for å forklare hvem denne basilikaen var viet til. Martyrens lidelseshistorie (passio) har trekk som minner om en annen Saturnin, den hellige Saturnin av Toulouse (d. ca 250), og den hellige Sergius av Caesarea (d. 304). Det kan også være snakk om en afrikansk martyr ved navn Saturnin, men det er så mange å velge mellom at det er umulig å gjette hvilken.

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52