De hellige Saturnin og Lupus av Caesarea

Minnedag: 14. oktober

De hellige Saturnin (lat: Saturninus) og Lupus led martyrdøden i Caesarea i Kappadokia på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag er 14. oktober.

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52