Den hellige Saturnin av Alexandria og elleve ledsagere

Minnedag: 31. januar

Den hellige Saturnin led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Egypt sammen med elleve ledsagere, nemlig de hellige Thyrsus, Viktor, Tarsicius, Zoticus, Ammonius, Cyriacus, Geminus, Gelasius, Hippolyt, Ursinus og Pelianus. Navnet Geminus betyr «tvillingbror», og kan like godt være en forklarende tilføyelse som et navn.

Martyrologium Romanum nevner bare «Tarsicius, Zoticus og Cyriacus og deres ledsagere» og føyer til at de døde i Alexandria. Deres minnedag er 31. januar.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52