De hellige Saturnin og Nereus av Nord-Afrika og deres ledsagere (d. ~450)

Minnedag: 16. oktober

De hellige Saturnin (lat: Saturninus) og Nereus tilhørte en gruppe på rundt 365 martyrer som led martyrdøden i Nord-Afrika (Africa Proconsularis) rundt 450 under den arianske vandalkongen Geiserik (428-77), som hadde okkupert Nord-Afrika rundt 440. Deres minnedag er 16. oktober.

Noen forskere mener at dette bare en dublettoppføring av den gruppen med martyrer som ble ledet av de hellige Martinian og Saturian og som minnes samme dag.

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52