Den hellige Sergius bekjenneren (800-t)

Minnedag: 13. mai

Den hellige Sergius levde på 800-tallet. Han ble arrestert under de ikonoklastiske forfølgelsene i Konstantinopel og trukket med til torget med et tau rundt halsen. Der ble han hånet av menneskemengden. Deretter ble han utvist sammen med sin hustru og hennes familie og fratatt alt han eide. Dermed ble han en bekjenner for troens skyld. Hans minnedag er 13. mai.

av Webmaster publisert 09.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52