Den salige Stefan Bellesini (1774-1840)

Minnedag: 2. februar

Den salige Stefan Bellesini (1774-1840)

Den salige Stefan (it: Stefano) ble født som Aloisius Bellesini (it: Luigi) den 25. november 1774 i Trento (Trient) i regionen Trentino-Alto Adige i Nord-Italia. Han kom fra en velstående familie. Som 16-åring sluttet han seg i 1790 til augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA; siden 1969 Ordo Sancti Augustini – OSA) i klosteret San Marco i Venezia. Han dro til Bologna for å gjennomføre novisiatet. Han tok navnet Stefan og avla sine løfter den 31. mai 1794 og studerte i Roma og Bologna.

Men da Napoleon okkuperte Kirkestaten med Emilia og Romagna i uroen som fulgte etter Den franske revolusjon, ble klostrene i området stengt og Stefan ble tvunget til å trekke seg tilbake til sitt hjem i Trentino. Da hans klosterfellesskap ble spredt for alle vinder av den revolusjonære regjeringen i perioden 1796-99, viet Stefan seg til undervisning av barn. Han organiserte en skole for fattige barn i Trentino. Den ble kalt La Scola per gnent («Skolen for Ingenting») og hadde nesten 500 studenter og flere lege lærere. Han hadde slik suksess at regjeringen utnevnte ham til skoleinspektør for alle skolene i hele Trentino. Han ble presteviet i Trento i 1797. Han bodde i klosteret San Marco til 1809, da det ble oppløst.

Men da Wienerkongressen (1814-15) ble enige om at Kirkestaten skulle gjenopprettes, insisterte Stefan på å slutte seg til sin kommunitet i Bologna igjen, til tross for motstand fra regjeringen. Han ble kalt til Roma av ordensgeneralen og utnevnt til novisemester, først i Roma og senere i Città della Pieve.

I 1826 ble han sogneprest ved augustinernes kirke i Genazzano, sørøst for Roma nær Palestrina, som inneholdt det antatt mirakuløse ikonet «Vår Frue av gode Råd» (Madonna del Buon Consiglio). Augustinerne hadde først fått tillatelse til å feire en fest med denne tittelen i 1779, og den ble innført som en fest for hele Kirken i 1876.

Under en koleraepidemi i regionen i 1839 pleide Stefan hengivent de syke. Men han ble selv smittet av sykdommen og døde den 2. februar 1840 i Genazzano. Hans jordiske rester hviler i helligdommen Buon Consiglio. Han ble saligkåret den 27. desember 1904 (dokumentet (Breve) var datert den 1. november) av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er dødsdagen 2. februar, men 3. februar nevnes også.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52