Den hellige Sabas Brancovici av Transilvania (~1620-1683)

Minnedag: 24. april

De hellige Sabas Brancovici og Iorest (Elias), metropolitter av Transilvania

Den hellige Sabas (Sabbas, Sabba, Saba, Sava, Savas, Savva, Savvas) ble født som Simeon Brancovici rundt 1620 i Inau i Transilvania, i dag landsbyen Inău i byen Târgu Lăpuş i fylket (judet) Maramureş i Romania. Hans foreldre het Johannes og Maria og han kom fra en gammel serbisk familie fra Hercegovina som tok tilflukt nær Arad i Transilvania på slutten av 1500-tallet. Transilvania (rum: Ardeal; ung: Erdély; ty: Siebenbürgen) utgjør i dag det vestre Romania, og Arad er administrasjonssentrum i det rumenske fylket av samme navn.

I 1541 ble fyrstedømmet Transilvania omgjort til en autonom provins under osmansk overhøyhet og styrt enten av ungarske fyrster eller av «madjarifiserte» rumenere. Dermed oppsto det også forandringer i det kirkelige liv. Tre nye konfesjoner ved siden av katolisismen ble offisielt anerkjent av den transilvanske riksdagen, nemlig lutheranismen (1550), som ble bekjent av tyskerne (sakserne), kalvinismen eller reformert kristendom (1564) og unitarismen (1568), begge de to siste bekjent av ungarere og szeklere (lat: Syculis). Unitarene er et trossamfunn som forkaster treenighetslæren, mens szeklerne var en ungarsk folkegruppe i det sørøstlige Transilvania.

De ungarske katolske bispedømmene i Alba Iulia og Oradea ble oppløst sammen med deres klostre. De fikk også sine eiendommer inndratt, slik at Den katolske Kirke ble redusert til et lite antall troende. Bare rumenerne fikk være i fred med sin ortodokse tro i sin tidligere status, «tolerert» og fratatt alle rettigheter. I denne nye æraen støttet de ungarske fyrstene i Alba Iulia en aktiv proselyttvirksomhet blant rumenerne for å få dem til å gå over til kalvinismen, og dermed implisitt også bli madjarisert.

Men til tross for deres anstrengelser var den kalvinistiske propagandaen uten særlig suksess. Dette skyldtes ikke minst de ortodokse biskopene (metropolittene) av Transilvania, som midlertidig la sitt sete til Geoagiu i distriktet Alba, (nå i fylket Hunedoara i Romania) og etter 1572 i Alba Iulia. Fremtredende blant dem var Gennadius I (rum: Ghenadie), Johannes av Prislop (rum: Ioan), Gennadius II, Iorest (1640-43), Simeon Stefan og Sabas Brancovici (1656-83). De opprettholdt alle nære bånd med sine brødre i Valakia og Moldavia, og dermed bidro de til å styrke rumenernes bevissthet på sin etniske, kulturelle og kirkelige enhet. Fyrstene av Valakia og Moldavia bygde et stort antall kirker og klostre i Transilvania og sendte trykkere, manuskriptkopister og kirkemalere. Også bøker trykt i de to fyrstedømmene ble spredt i Transilvania.

Unge Simeon fikk sin første utdannelse i hjemmet, og deretter reiste han i Ungarn, Serbia og Bulgaria. Etter å ha besøkt sin onkel Longinus, metropolitt ved klosteret Comana sør for Bucuresti, bestemte han seg for å bli værende der for å fullføre sin utdannelse. Metropolitten underviste ham i religiøse og verdslige emner. Etter å ha fullført sine studier, vendte Simeon hjem og giftet seg i en alder av tretti år. Han ble presteviet, men hans hustru døde like etter. Ikke lenge etter ble hans mor nonne. P. Simeon fortsatte å tjene i Herrens vingård i ti år, og han omvendte mange muslimer og førte tilbake kristne som hadde omvendt seg til islam.

I 1656 valgte et konsil av klerikere og legfolk i Alba Iulia (lat: Apulum; ung: Gyulafehérvár; ty: Weißenburg) i Transilvania enkemannen p. Simeon til metropolitt for Ardeal (Transilvania). Han reiste til katedralen i Târgovişte (Tîrgovişte) i Valakia, i dag i fylket Dâmboviţa i den sørlige delen av Romania. Der mottok han den monastiske tonsuren med klosternavnet Sabas. Den 16. september 1656 ble han bispeviet av metropolitt Stefan av Valakia.

Sabas' tjeneste som biskop ble hjemsøkt av misjonsaktiviteten fra kalvinistene, som prøvde å omvende de ortodokse, og som ble støttet av fyrstene av Transilvania. I tillegg truet hyppige kriger stabiliteten i området i hans første år som metropolitt. Men han viste seg å være en trofast forsvarer av kirken. For å møte utfordringene etablerte han en trykkpresse og utga gudstjenestebøker, håndbøker med instruksjoner for presteskap og legfolk og en katekisme. Han holdt også prekener basert på kirkefedrenes skrifter, og han brukte helgenbiografier som modeller for sin flokk.

Mellom 1660 og 1662 ble Sabas drevet bort fra sitt bispesete på grunn av sitt arbeid for å styrke sin flokk i ortodoksien. Selv om han vendte tilbake til sine plikter og tjente uten avbrudd til 1680, ble han ofte plaget på grunn av at han nektet å samarbeide med den transilvanske fyrsten og kalvinistene.

I 1668 dro metropolitt Sabas til Russland for å søke hjelp. Dette førte til en forfølgelse fra fyrst Mikael Apafi I (Mihály) (1661-90) og protestantiske ledere, som ikke satte pris på hans sterke motstand mot deres forsøk på å omvende de ortodokse i Transilvania til kalvinismen. I februar 1669 utstedte fyrsten et dekret som påla Sabas mange plikter og restriksjoner. Sabas innkalte et konsil i Alba Iulia i 1675. Blant andre ting vedtok konsilet å feire liturgien på rumensk i stedet for slavisk samt å forbedre det åndelige og moralske livet til presteskap og legfolk.

I 1680 kom den kalvinistiske superintendenten av Transilvania med falske anklager mot Sabas og fikk ham stilt for retten og kastet i fengsel. Dette stanset i praksis hans karriere. Gammel og syk gjennomgikk metropolitten tre år med grusom tortur i fengsel i borgen Blaj. Han ble til slutt løslatt etter innsats fra fyrst Sherban av Valakia, men han døde av sine skader den 24. april 1683.

Sabas tjente som biskop i nesten 25 år under svært krevende forhold. Til tross for dette forsvarte han sitt presteskap og sitt folk mot de som forsøkte å verve proselytter. Siden han holdt ut alt med kristen tålmodighet , selv de bitre lidelsene han måtte gjennomgå på slutten av livet, betraktes Sabas som martyr og bekjenner i den ortodokse kirke. Han ble herliggjort (helligkåret) av den ortodokse kirke i Romania den 21. oktober 1955. Hans minnedag er dødsdagen 24. april. Han minnes gjerne sammen med en av sine forgjengere som metropolitt av Transilvania, den hellige Iorest (Elias), som var metropolitt fra 1640 til 1643.

av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:52