Den hellige Sisenandus av Córdoba ( -850)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Sisenandus (Sisenando) ble født på 800-tallet i Badajoz i Estremadura i Spania. Mens han fortsatt var ung, ble han diakon i kirken St. Acisclus i Córdoba, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52).

Sisenandus led martyrdøden i Córdoba ved halshogging den 16. juli 850. Hans lik ble kastet i elva Guadalquivir, men ble berget og gravlagt i kirken St. Acisclus. Hans minnedag er dødsdagen 16. juli. Beretningen om hans martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 19.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52